Alkaviva Melody II

Máy điện giải ion kiềm Alkaviva Melody II thương hiệu Mỹ – 5 thanh điện giải:
– Bộ lọc UltraWater độc quyền của Mỹ
– 5 Lá Điện cực thông minh
– Hệ thống làm sạch đảo ngược tự động kép DARC II H2