Tổng hợp Clip đo hydrogen trực tiếp từ các nhà máy sản xuất máy lọc nước ion kiềm.

Hiện tại chỉ số cao nhất đạt được khoảng 1300 ppb

Clip đo hydorgen máy lọc nước ion kiềm giàu hydro thông minh ở mức PH 9.5 đạt 1300ppb

 

Clip đo hydrogen máy lọc nước ion kiềm thông thường thương hiệu A ở mức PH 9.5 Đạt 851 ppb

 

Clip đo hydrogen máy lọc nước ion kiềm giàu hydro ở PH 9.5 Đạt 600 ppb

 

Clip đo hydrogen máy lọc nước ion kiềm thông thường thương hiệu B ở mức PH 9.5 Đạt 300 ppb

Clip đo hydrogen máy lọc nước ion kiềm thông thường thương hiệu B ở mức PH 10.5 Đạt 800 ppb

Clip đo hydrogen túi nước Izumio Đạt 600 ppb