1. Giới thiệu về hiệp hội ion kiềm
1.1. Thành lập:
Thành lập vào ngày 09 tháng 01 năm 2017, Hiệp hội doanh nghiệp nước ion kiềm (VACA) là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận, được thành lập trên nguyên tác tự nguyện của các nhà sản xuất và phân phối được cấp giấy phép hoặt động tại Việt Nam.
Trụ sở Viện Nghiên cứu & Kiểm định nước DigiWater
Trụ sở Viện Nghiên cứu & Kiểm định nước DigiWater đặt tại TP.Thủ Đức
1.2. Mục đích của VACA:
• Khuyến khích sự phát triển và tiến bộ của ngành ion kiềm tại Việt Nam nói riêng và góp phần vào sự phát triển kinh tế và sự thịnh vượng của cộng đồng nói chung;
• Đại diện và bảo vệ quyền hạn và lợi ích hợp pháp cả người lao động cũng như người sử dụng lao động trong  các doanh nghiệp thành viên của VACA;
• Đảm bảo và cải thiện quyền hạn và lợi ích hợp pháp của người sử dụng trên các phương diện chất lượng, độ tin cậy, sự an toàn, việc bảo vệ môi trường, dịch và và bảo hành; tranh thủ và ứng dụng  những thành tựu tiến bộ nhất của công nghệ ion kiềm cho ngành công nghiệp sức khỏe Việt Nam;
• Tham gia vào các chương trình nghiên cứu và phát triển vềgiải pháp nguồn nước cũng như việc bảo đảm bảo vệ tốt môi trường.
1.3. Các hoạt động chính: VACA được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam:
• Sưu tập, so sánh các dữ liệu thống kê của ngành ion kiềm Việt Nam
• Phát hành các ấn bản nội bộ (tập san hàng năm, bản tin hàng tháng), cung cấp những thông tin liên quan đến sự phát triển của ngành ion kiềm theo các quy định hiện hành của Luật xuất bản Việt Nam
• Tổ chức và tham dự các cuộc họp, hội thảo về các vấn đề khác nhau liên quan đến ngành công nghiệp ion kiềm giữa các thành viên VACA. Các thành viên VACA có thể được mời tham dự các cuộc họp, hội nghị về các chủ đề nói trên do cơ quan chức năng, các tổ chức trong nước và quốc tế, các hiệp hội khác chủ trì.
• Đề nghị, kiến nghị các cơ quan, tổ chức Nhà nước có thẩm quyền về các chính sách có liên quan đến ngành công nghiệp ion kiềm nhằm góp phần vào sự phát triển của công nghiệp ion kiềm Việt Nam và nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đằng
•  Tham gia vào các chương trình nghiên cứu và phát triển liên quan tới nguồn nước, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, tổ chức và tham gia vào các hoạt động khuyến mãi như triển lãm , hội chợ
• Tham gia các hoạt động khác theo quyết định của Ban điều hành, phù hợp với các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam
2. Hợp tác quốc tế

Hợp tác với Nhật Bản

Hiệp hội ion kiềm Nhật Bản đã hợp tác và chia sẻ để phát triển hiệp hội ion kiềm tại Việt Nam bắt đầu vào đầu năm 2020

Ông Lê Đức Phú – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp ion kiềm Việt Nam tại trụ sở Hiệp hội ion kiềm Nhật Bản 2019

Ông Lê Đức Phú làm việc với Ông Toshiyuki Otsuki –  Phó chủ tịch hiệp hội ion kiềm Nhật Bản 2020

Hợp tác với Hàn Quốc:

Hiệp hội ion kiềm Hàn Quốc đã hợp tác và chia sẻ để phát triển hiệp hội ion kiềm tại Việt Nam bắt đầu vào đầu năm 2020

Ông Lê Đức Phú – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp ion kiềm Việt Nam tại trụ sở Hiệp hội ion kiềm Hàn Quốc

Ông Lê Đức Phú làm việc với Ông Ji Hoon, Eun – Chủ tịch hiệp hội ion kiềm Hàn Quốc 2020