Biontech BTM-2000

Máy tạo nước Pi Biontech BTM 2000 hay Máy điện giải Biontech BTM 2000 là thiết bị y tế dành cho gia đình nổi tiến của Hàn Quốc với hơn 100 giải thưởng trong nước và quốc tế. Hiện đã có mặt trên  khăp 30 quốc gia như: Mỹ, Canada, Pháp, Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore … và nay đã đến Việt Nam