Tổng hợp các thương hiệu sản phẩm máy lọc nước ion kiềm đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ  đang được bán ở thị trường Việt Nam

Mitsubishi cleansui AL700E

 • 5  tấm điện cực
 • Bảo hành 3 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 9 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc

Ioncare7000

 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 3 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 9 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 3 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 3 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 3 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 8 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 11 tấm điện cực
 • Bảo hành 8 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 8 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Leveluk sd 501

 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Leveluk K8

 • 8 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Leveluk sd 501 Platinum

 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Leveluk jr II

 • 3 tấm điện cực
 • Bảo hành 3 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Impart Excel EX (MX 33)

 • 3 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Impart Excel SX (MX 55)

 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Impart Excel JX (MX 77)

 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Impart Excel FX (MX 99)

 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Atica

 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản

Enagic - Kangen

LeveLuk K8

Enagic - Kangen

LeveLuk SD501

Enagic - Kangen

Leveluk JRIV

Máy lọc nước ion kiềm chính hãng

Panasonic TK-AB50

Máy lọc nước ion kiềm chính hãng

Panasonic TK As66

Máy lọc nước ion kiềm chính hãng

Panasonic TK-AS45