Giới thiệu Quỹ DigiHeart

Quỹ DigiHeart là Quỹ từ thiện cộng đồng máy điện giải do Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải và Hiệp hội doanh nghiệp nước ion kiềm Việt Nam – VACA khởi xướng từ năm 2018. Quỹ DigiHeart hướng đến hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn: trẻ em mồ côi, những người già neo đơn và những người mắc các căn bệnh nan y hiểm nghèo. Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành dựa trên đóng góp của cộng đồng người sử dụng máy điện giải ion kiềm tại Việt Nam, cán bộ nhân viên của Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải và Hiệp hội doanh nghiệp nước ion kiềm Việt Nam.

[contact-form-7 404 "Not Found"]